Naši žiaci sa zapojili do akcie „Týždeň dobrovoľníctva 2022“

Počas Týždňa dobrovoľníctva (16. – 22. septembra 2022) bolo možné vybrať si z množstva dobrovoľníckych aktivít, v rámci ktorých mohli jednotlivci alebo skupiny (kamaráti, firmy, školy) nezištne pomôcť organizáciám v jednotlivých krajoch Slovenska.

Do jednej z aktivít sa zapojili aj žiaci našej školy zo IV.A triedy (študijný odbor BOZP a TL) – Anetka Kovaliková, Adriana Večerková, Juraj Puchoň a Dominik Pišoja. Spolu s p. učiteľkou Stanislavou Kovácsovou pomáhali v Kysuckej knižnici v Čadci už druhý krát.

Koordinátorkou nám bola p. zastupujúca riaditeľka, ktorá nás na úvod veľmi milo privítala. Práca nám išla spoločne „od ruky“, upratali sme detský kútik, čistili knihy, pripravili sme stoličky a rekvizity na oceňovanie najaktívnejších detských čitateľov.

Boli sme veľmi milo prekvapení, keď chvíľku po našom príchode dorazili do knižnice aj zamestnanci Žilinského samosprávneho kraja aj s p. župankou E. Jurinovou. Veľmi príjemne sme sa porozprávali a ocenila ochotu našich žiakov takto nezištne pomáhať.

Prežili sme pekný a plnohodnotný deň, nadviazali sme nové priateľstvá a ponúkli sme ďalšiu pomoc našej školy v prípade potreby. Sme veľmi radi, že sme pomohli tým, ktorí to potrebujú. Zároveň veľmi pekne ďakujeme za milý a starostlivý prístup zamestnancom Kysuckej knižnice v Čadci.

Link: https://www.facebook.com/ejurinova/posts/pfbid04ynLJiUMxB3o7bcXBb6GYqXP2cdkrfxr2qShzWj6VggKqemKKpzpes1DwybeigUPl