Odborná exkurzia a certifikačné školenie SLOVARM, Myjava

Dňa 25. októbra 2023 sa žiaci 4. ročníka študijného odboru technik energetických zariadení budov a mechanik stavebnoinštalačných zariadení zúčastnili odbornej exkurzie a certifikačného školenia v spoločnosti SLOVARM na Myjave.

Spoločnosť SLOVARM vznikla v roku 2000 ako nástupca Slovenskej armatúrky Myjava. Špecializuje sa na výrobu domových a bytových armatúr, komponentov pre rozvody studenej a teplej vody a vykurovania. V januári 2020 sa zlúčila so spoločnosťou SLOVPLAST a rozšírila svoj výrobný program o sortiment sanitárnych výrobkov z plastu.

Najskôr sme navštívili showroom spoločnosti, kde sa žiaci zoznámili s históriou výroby, odbornou literatúrou a katalógmi spred druhej svetovej vojny, ale hlavne so súčasným výrobným portfóliom výrobkov. Showroom je veľmi prehľadný, rozdelený do jednotlivých sekcií, kde sú umiestnené funkčné vzorky výrobkov. Žiaci mali možnosť prezrieť si aj celý výrobný proces. Videli ako vznikajú sifóny, fittingy a armatúry. Postupne sme prešli cez zlievareň, strojárske obrábanie výrobkov, úpravu povrchov armatúr, vstrek lisy na výrobu plastových komponentov, výrobu PPR – CT rúr a kompletovanie výrobkov.

Nasledovalo certifikačné školenie, kde sa žiaci podrobnejšie oboznámili s výrobkami a ich funkciou. Predstavili nám aj nový výrobok spoločnosti – predstenový inštalačný systém – modul WC, dodávaný komplet s tlačítkom a sedátkom. Na záver žiaci dostali certifikát a malý darček.

Sme radi, že sme opäť mohli našim žiakom priblížiť, ako vznikajú veci okolo nás, pričom načerpali nové poznatky a rozšírili svoje odborné vedomosti. Ďakujeme p. Rybnikárovej a jej kolegom zo Slovarmu za odbornú exkurziu a kvalifikovaný výklad vo firme.