Odborná exkurzia – Meracie laboratórium, Žilinská univerzita

Pred vianočnými prázdninami žiaci III.B triedy – študijný odbor mechanik hasičskej techniky navštívili Meracie laboratórium na Katedre cestnej a mestskej dopravy Žilinskej univerzity. Mali tu možnosť prakticky si overiť meranie emisií a výkonu motora.

Žiaci prevádzali konkrétne merania a naviac si prakticky overili akceleráciu vozidla pri vyšších rýchlostiach na rôznych prevodových stupňoch, čo je dôležitý poznatok pre predbiehací manéver počas jazdy s motorovými vozidlami.

Oboznámili sa taktiež s konštrukciou nákladných vozidiel, získali informácie o možnostiach štúdia a oblastiach výskumnej činnosti na danej katedre. Počas merania sa nám s veľkou pozornosťou venoval bývalý absolvent našej školy Ing. František Synák. Ďakujeme!