Odborná exkurzia – Slovenská národná knižnica, Martin

Dňa 13. apríla 2022 navštívili žiaci II. C triedy študijného odboru technik energetických zariadení budov významnú národnú, kultúrnu a vzdelávaciu inštitúciu na Slovensku – Slovenskú národnú knižnicu v Martine. Cieľom exkurzie bola odborná prednáška spojená s prehliadkou jej veľkolepých priestorov. Od lektorkinho rozprávania sme sa dozvedeli viaceré zaujímavé informácie – napríklad o histórii založenia knižnice, o jej poslaní, o rozmanitých službách a činnostiach, ktoré ponúka svojim návštevníkom či širokej verejnosti.

Súčasťou prednášky bola aj pútavá prezentácia o tom, ako sa orientovať v knižničnom katalógu, aké typy dokumentov si možno vypožičať, ako prebieha proces digitalizácie a uchovávania knižničných titulov. Zaujímavosťou boli aj vzácne listiny, knihy či fotografie, ktoré priniesla lektorka pre žiakov. Asi najviac zaujala historická listina zatykača na významnú osobnosť slovenských dejín a literatúry –  Ľudovíta Štúra, ale aj iné, nemenej významné tituly velikánov slovenských dejín a literatúry.

Na záver exkurzie sme mali možnosť nahliadnuť do viacerých  priestorov knižnice –  do univerzálnej, mikrofilmovej alebo multimediálnej študovne, ale aj do oddelení výpožičných, reprografických alebo rešeršných služieb. V rámci našej návštevy nám knižnica ponúkla aj výhodnú cenu ročného čitateľského preukazu, čo niektorí z nás využili na registráciu. Plní dojmov a nabití novými informáciami sme sa spokojní vrátili domov.