Odborná exkurzia – Veľký svet techniky Ostrava – Vítkovice (ČR)

Žiaci našej školy sa zúčastnili odbornej exkurzie – Veľký svet techniky Ostrava – Vítkovice v Českej republike. Triedy I.C a II.G v utorok 7. novembra 2023 a triedy I.D, III.A a III.C v stredu 15. novembra 2023.

Tvorcom centra je architekt Josef Pleskot a bolo otvorené v roku 2014. Zahŕňa 4 stále interaktívne expozície – Detský svet, Svet vedy a objavov, Svet civilizácie a Svet prírody.  Stovky zábavných a poučných atrakcií zaujmú nielen deti, ale aj dospelých.

Ďalej sa tu nachádza nadštandardné komfortné 3D kino s premietacím plátnom 18x10m pre 194 osôb. Populárne náučné centrum všetkých očarilo, každý si tam našiel niečo zaujímavé.  Žiaci postupne individuálne prechádzali jednotlivými poschodiami a venovali pozornosť a čas rôznym experimentom, ktoré si mohli viackrát aj vyskúšať a pochopiť pritom princíp a uvedomiť si súvislosti v daných javoch z rôznych vedných oblastí. Mali možnosť vyskúšať rôzne kompenzačné pomôcky pre hendikepovaných, vnímať svet zvierat ich zmyslami, nazrieť do ľudského tela a veľa iných zaujímavostí.

Ďakujeme žiakom za vzornú reprezentáciu školy a tešíme sa nové dobrodružstvá o rok!