Prednáška „Ján Hanák – Spomienky na holokaust“

9. septembra si v rámci Slovenskej republiky pripomíname Deň obetí holokaustu a rasového násilia. Pri tejto príležitosti mesto Žilina pripravilo prednášku pre žiakov základných a stredných škôl s názvom „Ján Hanák – Spomienky na holokaust“.

Uskutočnila  sa v piatok 9. septembra 2022 vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Žiline a otvoril ju krátkym príhovorom primátor mesta Žilina Peter Fiabáne. Zúčastnili sa jej samozrejme aj žiaci našej školy z tried II.D, III.A a IV.A.

MUDr. Ján Hanák je rodák zo Žiliny a strávil ako deväťročné dieťa dva roky v koncentračných táboroch  v Seredi a Terezíne. Témou prednášky mali byť jeho spomienky na život v táboroch a tiež na strastiplný návrat domov. Bohužiaľ sa zo zdravotných dôvodov nemohol zúčastniť, ale vynikajúco ho zastúpil p. Pavel Frankl, predseda Židovskej náboženskej obce v Žiline.

Jeho rozprávanie bolo aj napriek utrpeniu ľudí pútavé a zaujímavé, študenti a žiaci sa veľmi pekne zapojili aj do diskusie, čo pozitívne ohodnotil aj p. Frankl.