Štedré srdcia stavbárov

V mesiaci november sa aj žiaci školy a školského internátu zapojili do 4.ročníka celoslovenskej zbierky s názvom „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“. Táto akcia spája každoročne ľudí, vďaka ktorým sú v predvianočnom čase obdarovaní seniori v domovoch dôchodcov krabicou plnou milých darčekov.                         

Na základe výzvy sme tento rok pripravovali drobnosti do vlastnoručne ušitých vrecúšok, ktoré môžu seniori využiť aj neskôr, napríklad na hygienické potreby.

Balíček mal obsahovať niečo teplé, niečo sladké alebo slané, niečo voňavé, niečo mäkké, niečo zábavné a niečo zo srdca. A tak sme balili … a s láskou vkladali do balíčkov drobné prekvapenia a vyrobené vianočné pozdravy.

Vďaka patrí aj rodičom, ktorí svoje deti podporili a tiež prispeli darčekmi pre seniorov. Nadšenie a spolupráca išli u nás ruka v ruke.

Veľké srdcia zamestnancov SOŠ stavebnej sa prejavili pri podpore zbierky „Úsmev ako dar“, do ktorej sa každoročne zapájame. Spoločnosť priateľov detí z detských domovov, ktorá organizuje zbierku dlhoročne podporuje detí a mladých v centrách pre deti a rodiny (bývalé detské domovy), pomáha mladým pri odchode z centier a rodinám v ťažkých životných situáciách. 

Tento rok sme sumou 530 € s láskou prispeli na ušľachtilú činnosť spoločnosti.