Úspešne sme odštartovali nový projekt Erasmus+

Dobré skúsenosti a osvedčenie sa u spoľahlivých európskych partnerov vytvárajú pre SOŠ stavebnú v Žiline možnosť každoročne posielať žiakov a pedagogických pracovníkov na mobility v rámci programu Erasmus+. V školskom roku 2019/2020 sa zapojí do mobilít 30 žiakov, 6 pedagogických pracovníkov a 2 pracovníci firmy MARUNA – Terchová, s.r.o., ktorá spolupracuje so školou v rámci duálneho vzdelávania. V septembri sme úspešne spustili projekt „Praktické skúsenosti – cesta do sveta práce“ pobytom vo Frankfurte/Oder v Nemecku so 6 žiakmi profesií tesár, stolár, operátor stavebnej výroby a prvýkrát sme zapojili aj odbor BOZP. Pobyt sa začal prehliadkou areálu, dielní a zoznámením sa s organizáciou práce.

Skupina tesárov a stolárov pod vedením skúseného majstra prvý týždeň ručne opracovávala drevnú hmotu a vytvárala malé konštrukcie pomocou rôznych tesárskych spojov. Druhý týždeň ich činnosť bola zameraná na strojové obrábanie drevnej hmoty, kde museli uplatniť svoje vedomosti z matematiky pri výpočte uhlov. Majster ich však naučil aj rôzne praktické tesárske grify overené stáročiami a dodnes na stavbách používané. Zhotovené produkty si žiaci odniesli domov.

V druhej polovici pobytu sa naučili pracovať so sadrokartónom, spoznali pracovné náradie a nástroje nevyhnutné pri montovaní priečky, okenných a dverových otvorov. Práca so sadrokartónovými platňami poskytuje väčšiu variabilitu na stavbe. Zvládli základné pracovné operácie – rezanie, pilovanie, brúsenie, vŕtanie, zakladanie priečky z CW a UW profilov podľa výkresu. Realizovali oblúky na okná a dvere a opláštili priečku.

Obidve skupiny museli prejaviť svoju samostatnosť pri pracovných postupoch. Ak mali nejaký problém, bol vždy pri nich majster, ktorý im prácu nielen kontroloval a hodnotil, ale aj všetko vysvetlil a pomohol.

Naši žiaci spoznali pracovný režim v Nemecku, život mladých ľudí a v rámci voľného času navštívili hlavné mesto Berlín a mesto Babelsberg, kde sa nachádza filmový park a kde si pozreli kaskadérsku show. Preveriť svoju fyzickú zdatnosť si mohli na lezeckej stene. Na internáte mali možnosť hrať stolný tenis, biliard, futbal alebo zacvičiť si vo fitnescentre.

Súčasťou pobytu vo Frankfurte/Oder bolo aj zapojenie zamestnancov firmy Maruna – Terchová do projektu. Firma sa zaoberá spracovaním drevnej hmoty, stavbou drevodomov a zapojila sa do duálneho systému vzdelávania v spolupráci s našou školou. Dvaja zamestnanci firmy v rámci jobshadowingu navštívili dve vzdelávacie centrá vo Frankfurte/Oder a v Brandenburgu, kde boli oboznámení riaditeľkou centra so systémom odborného vzdelávania v Nemecku, v ktorom obrovskú úlohu zohrávajú stavebná a priemyselná komora a cechy. Bez nich by odborné vzdelávanie nefungovalo.

Mobility v rámci programu Erasmus+ umožňujú žiakom získavať skúsenosti na rôznych pracoviskách doma a v zahraničí, preveriť ich odborné kompetencie a porovnať vzdelávacie systémy. Toto všetko potom žiaci dokážu využiť v rámci svojho profesionálneho rastu a aj na odborných súťažiach, kde svoju kvalitu potvrdzujú výborným umiestňovaním sa. Preto SOŠ stavebná v Žiline výrazne podporuje pobyty žiakov u rôznych európskych partnerov.

Účastníci tejto výmennej stáže zhodnotili pobyt na výbornú a už teraz sa tešia na ďalšie mobility.