ZÁVEREČNÉ SKÚŠKY 2023

Žiaci III.G z učebných odborov murár, inštalatér, tesár a 2 – ročného odboru stavebná výroba absolvovali 20.-21. júna 2023 praktickú časť záverečnej skúšky. Všetci sa stretli ráno 20. júna na dielňach praktického vyučovania na Bánovskej ceste. Nasledovalo rozdelenie do skupín k majstrom OV a žrebovanie tém za účasti predsedov skúšobných komisií a zástupcov RÚZ.

Žiaci v odboroch inštalatér a murár vykonali skúšku podľa nových kritérií. Zmenilo sa bodové hodnotenie a zaviedlo sa, že každý žiak vypracuje vyžrebovanú tému písomne, kde uvedie plánovanie, prípravu a zanalyzuje postup svojej práce.

Všetci žiaci absolvovali praktickú časť skúšky úspešne. Vo štvrtok 22. júna 2023 pokračovali ústnou časťou. Každý si vyžreboval tému, na ktorú následne pred 6-člennou komisiou odpovedal. Aj túto časť všetci úspešne zvládli.

Čerstvým absolventom srdečne gratulujeme a prajeme im, aby si našli uplatnenie na trhu práce. Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a profesionálnom priebehu záverečných skúšok.