Európske projekty

Erasmus+ Nové horizonty žilinských stavbárov (I. etapa)
Erasmus+ Nové horizonty žilinských stavbárov (II. etapa)
Propagácia projektu v tlači: článok 1článok 2
Úspešné projekty medzinárodnej spolupráce
Erasmus+ Spoločne pre zelenú Európu
Pokračovanie projektu ,,Spoločne pre zelenú Európu“

2016
Výmenný pobyt žiakov – Bologna, Taliansko (október 2016)

2017
Výmenná stáž žiakov – Frankfurt/Oder, Nemecko (september 2017)
Výmenná stáž učiteľov – Zistersdorf, Rakúsko (október 2017)
Výmenná stáž žiakov – Opole, Poľsko (október 2017)

2018
Výmenná stáž žiakov – Zistersdorf, Rakúsko (apríl 2018)
Výmenný pobyt učiteľov v Žiline z Palerma, Taliansko (apríl 2018)
Výmenná stáž učiteľov – Cottbus, Nemecko (máj 2018)
Erasmus+ Teória pretavená do praxe
Výmenná stáž žiakov – Frankfurt n/Odrou, Nemecko (september 2018)
Výmenná stáž žiakov – Barcelos, Portugalsko (september-október 2018)
Výmenná stáž žiakov – Foligno, Taliansko (október 2018)

2019
Medzinárodný workshop – Strategické partnerstvo (opis projektu)
Výmenná stáž žiačok z Poľska (február – marec 2019)
Výmenná stáž učiteľov – Poznaň, Poľsko (marec 2019)
Výmenná stáž žiakov – Rakúsko (marec-apríl 2019)
Výmenná stáž žiakov a učiteľov – Španielsko (máj 2019)
Monitorovacie návštevy
Úspechy programu Erasmus+ v našej škole
Výmenná stáž žiakov, učiteľov a zamestnávateľa – Frankfurt n/Oder (september 2019)
Návšteva zo Španielska v rámci programu Erasmus+ (október 2019)
Výmenná stáž učiteľov – Foligno, Taliansko (október 2019)
Výmenná stáž žiakov – Barcelos, Portugalsko (október 2019)
Výmenná stáž žiakov – Eisenhüttestadt, Nemecko (november 2019)
Strategické partnerstvá – workshopy učiteľov (Taliansko, Nemecko)
Erasmus+ Súhrnná správa za rok 2019

2021
Výmenná stáž učiteľov – Jelgava, Lotyšsko (august 2021)
Stáž učiteľov – Pontevedra, Španielsko (september 2021)
SOŠ stavebná v Žiline ukončila projekt Erasmus+ 2019 (október 2021)
Učitelia z Litvy a Lotyšska u nás (november 2021)
Erasmus+ Súhrnná správa 2021/2022

2022
Online školenie – Žilina (február 2022)
Výmenná stáž žiačok – Frankfurt nad Odrou (apríl 2022)
Výmenná stáž žiakov – Zistersdorf, Rakúsko (máj 2022)
Stáž učiteľov a MOV – Málaga, Španielsko (jún-júl 2022)
Výmenná stáž žiakov – Granada, Španielsko (september 2022)
Výmenná stáž žiakov – Granada, Španielsko (október 2022)
Výmenná stáž žiakov – Braga, Portugalsko (november 2022)
Pokračovanie projektu Erasmus+ Strategické partnerstvo „Smart school in restoration and construction industry

2023
Konferencia učiteľov a MOV – Jelgava, Lotyšsko (marec 2023)
Stáž učiteľov SŠ stavební, Třebíč – Žilina (marec 2023)
Výmenná stáž žiakov z Česka a Poľska – Žilina (marec-apríl 2023)
Výmenná stáž žiakov – Frankfurt nad Odrou, Nemecko (marec 2023)
Výmenná stáž žiakov – Pontevedra, Španielsko (apríl 2023)
Výmenná stáž žiakov – Zistersdorf, Rakúsko (apríl 2023)
Odborná stáž učiteľov a MOV – Braga, Portugalsko (august 2023)
Odborná stáž žiakov – Antalya, Turecko (október 2023)

2024
Dar materskej škole od žiakov SOŠ (január 2024)
Poľskí žiaci z Opole na odbornej stáži (marec 2024)
Odborná stáž žiakov v španielskom meste Lugo (apríl 2024)

Pracovné zošity

Slovníky

Testy

Videá

Iné